EMI吸收磁夾

帶安裝夾的EMI吸收環用于設備EMI性能改進??煞奖悴鹦?,在測試樣機和售后被救中非常方便適用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig

A

B

C

D

E

25Mhz(Ω)

100Mhz(Ω)

FYF-30

3

12.0 ± 0.4

11.5 ± 0.4

4.0 ± 0.3

21.5 ± 1.0

 

35

115

FYF-35

5

15.0 ± 0.5

15.0 ± 0.5

4.5 ± 0.3

25.0 ± 1.0

 

90

130

FYF-50

3

16.0 ± 0.5

14.5 ± 0.5

6.0 ± 0.4

30.0 ± 1.0

 

60

120

FYF-65

4

19.5 ± 0.5

19.5 ± 0.5

6.5 ± 0.4

32.0 ± 1.0

 

170

360

FYF-78

1

19.5 ± 0.5

24.0 ± 1.0

8.0 ± 0.4

23.5±1.0

17.0 ± 1.0

30

60

FYF-80

3

19.5 ± 0.5

18.0 ± 0.5

9.0 ± 0.5

35.0 ± 1.0

 

60

130

FYF-90

2

20.0 ± 1.0

20.0 ± 1.0

9.0 ± 0.5

31.5 ± 1.0

 

60

130

FYF-100

4

23.2 ± 0.5

23.4 ± 0.5

9.5 ± 0.3

32.0 ± 1.0

 

104

224

FYF-103

1

24.0 ± 1.0

28.0 ± 1.0

10.3 ± 0.5

19.7±1.0

13.2 ± 1.0

45

90

FYF-110

2

20.5 ± 1.0

32.0 ± 1.0

11.0 ± 0.5

36.0 ± 1.0

 

90

180

FYF-130

4

31.5 ± 1.0

30.0 ± 1.0

13.0 ± 0.5

33.0 ± 0.5

 

130

200

FYF-145

1

29.5 ± 1.0

34.0 ± 1.0

14.0 ± 0.5

21.5±1.0

15.5 ± 1.0

30

60

帶安裝夾的吸收環,用于設備EMI性能改進??煞奖悴鹦?。

我公司可提供各種尺寸的磁性材料,如有需要請向我公司查詢。

銷售咨詢
銷售咨詢
精品国产yw在线观看